Nytt prosjekt - Oppfølging førstehjelpere

RAKOS i samarbeid med dugnaden "Sammen redder vi liv" ser på oppfølging av førstehjelpere. Det vil være tenkt som et tilbud til personer som har utført eller bidratt til førstehjelp.

Oppfølging førstehjelper, nyhetsbilde, rev. 1.png

Å utføre HLR kan være en tøff påkjenning, spesielt for dem som ikke har førstehjelp som yrke. Hendelsen kan prege dem i lang tid etterpå. Mange sliter med skyldfølelse for å ha gitt utilstrekkelig HLR, og mange er urolige for hvordan det gikk med pasienten, uten mulighet for å innhente informasjon.

Prosjektet vil se på et oppfølgingstilbud for alle som har deltatt i en førstehjelpssituasjon.

Les mer om prosjektet her