HELSENORGE

Oppfølging Førstehjelpere. Brann og Redning

RAKOS har startet et helt nytt tilbud til befolkningen der førstehjelpere kan få oppfølging i regi av det offentlige helsevesenet. Brann og redning kan spille en viktig rolle for å nå ut til førstehjelpere slik at de kan få den oppfølgingen de behøver. 

Se link nedenfor til artikkel i Brannmannen

Oppfølging av førstehjelpere Brannmannen 3. utgave 2021