HELSENORGE

Tid er hjerne, også utenfor sykehus

Forskerlinjestudent tilknyttet RAKOS, Nedim Leto hadde Lør 26.03 foredrag på fylkesårsmøte til LHL. Her fortalte han litt om sitt forskningsprosjekt, som går ut på å undersøke hvordan en allerede prehospitalt kan identifisere hjerneslagspasienter aktuelle for behandling med trombektomi.

Tre personer som smiler

Fr​a venstre: Bjørn Egil Bjørnstad, Leder LHL Norge, Lily-Karin Hallaråker, LHL Haugesund og Nedim Leto

Medisin- og forskerlinjestudent Nedim Leto fra  UiB holdt foredrag om sin forskning på hjerneslag i ambulansetjenesten (prehospitalt) tilknyttet Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter (RAKOS). Her fortalte han litt om at det er betydelige forskjeller i hyppighet og dødelighet etter hjerneslag mellom ulike land og regioner i verden.
Hvert år estimeres det at 12 millioner mennesker årlig får 
hjerneslag, og 6.2 millioner av de er fatale. I Norge ble litt i underkant av 9000 pasienter innlagt på sykehus ​ diagnostisert med hjerneslag. De aller fleste har et hjerneinfarkt, en blodpropp tetter igjen en blodåre som forsyner hjernen, mens en liten andel (ca 10%) får hjerneblødning. Videre snakket han om viktigheten av at lekfolk er kjent med de vanligste symptomene på hjerneslag, nemlig snøvlete eller manglende tale, nedsatt kraft i armen og/eller skjevt ansikt når en smiler. Forsinket gjenkjennelse av slagsymptomer er den største tidsforsinkelsen i behandling av hjerneinfarkt. Dersom en kommer tidssnok til sykehus, kan en få behandling med trombolyse, evt trombektomi («fisking av blodpropp») for noen pasienter.

Leto fortalte om de pågående RAKOS prosjekt, som ser på pasienter som kan være aktuelle for trombektomi basert allerede ved kontakt med ambulanse og luftambulanse. Denne behandlingen tilbys kun ved Haukeland og Stavanger universitetssjukehus på Vestlandet, og identifisering av disse pasientene prehospitalt vil føre til at de får effektiv behandling. «Tid er hjerne» er et viktig begrep i denne sammenhengen, og påpeker at hvert minutt teller i forbindelse med hjerneslag.

Han presenterte også mange andre aktuelle forskningsprosjekt i forbindelse med hjerneslag i tilknyttig til de akuttmedisinske miljøene.​