HELSENORGE

Oppfølging Førstehjelpere i bladet Sikkerhet

I siste utgave av bladet Sikkerhet er det flere omtaler av RAKOS-prosjektet Oppfølging av førstehjelpere

Kvinne bøyd over  person som ligger på bakken

Førstehjelper gir hjerte-lunge-redning. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.


I siste utgave av bladet Sikkerhet er det flere omtaler av RAKOS-prosjektet oppfølging av førstehjelpere, bl.a. intervju med prosjektleder Anna Marie Moe Øvstebø.

I tillegg er det en omtale om standardiseringsarbeid for førstehjelpsopplæring i ulike yrkesbransjer, som ledes av seniorforsker Conrad Bjørshol på RAKOS. 

Det er også gode råd for varsling av 113 fra klinikksjef Lena Heimvik.​


Link til bladet Sikkerhet:​
Bladet Sikkerhet nr 1_2022.pdf