HELSENORGE

Paul Dudley White International Scholar award 2023

RAKOS og Nedim Leto presenterte abstraktet sitt «Prehospital identification of acute ischaemic stroke with large vessel occlusion: a retrospective study from Norway» AHA International Stroke Conference i Dallas 9. februar 2023.


Mann står foran plakat på veggen

Nedim Leto

RAKOS og Nedim Leto presenterte abstraktet sitt «Prehospital identification of acute ischaemic stroke with large vessel occlusion: a retrospective study from Norway» AHA International Stroke Conference i Dallas 9. februar 2023. 

Abstraktet fikk Paul Dudley White International Scholar Award som beste abstrakt fra Norge. 

Vi gratulerer og takker for samarbeid med medforfattere.​