HELSENORGE

Prehospital hjertestansrapport Helse Stavanger 2022

Prehospital hjertestansrapport Helse Stavanger 2022 er ferdigstilt.

Bilde av hender som blar i en rapport.

Se link til rapporten nedenfor. Den er kvalitetssikret opp mot den nasjonale rapporten.

Prehospital hjertestansrapport Helse Stavanger 2022.
Se nasjonale rapportene her​

​​

Hjertestansregister for Helse Stavanger