HELSENORGE

ANYWHERE

EU-prosjekt - forskning på bedre varsling i beredskapen ved ekstremvær.


Ekstremvær1.jpg

Klimaendringene gjør at vi blir utsatt for mer ekstremvær. For å hindre mest mulig skader og ulykker, ønsker EU å forbedre varslingen og sørge for at den blir mye mer treffsikker på hvilke beredskapstiltak vi skal iverksette.

For ambulansetjenesten og AMK er det ganske store utfordringer knyttet til hvilke beredskapstiltak som skal iverksettes. Alle må kunne nå nødnummer 113, og ambulansetjenesten med båt, helikopter og bil skal kunne nås i alle deler av fylket - i en situasjon der veier kan være stengt og ferjer ikke går.

34 selskaper i 11 europeiske land deltar i ANYWHERE, deriblant RAKOS, for å lage system der en kan følge utviklingen av ekstrem vær før det skjer, for å sikre beredskapen i forkant.

ANYWHERE bruker eksisterende værtjenester, varsel fra NVE vedrørende skred og flom, samt informasjon fra Statens Vegvesen vedrørende fremkommelighet langs veinettet som basis. Prosjektet har som mål å utvikle nye funksjoner og verktøy som gir kommunene og nødetatene bedre beslutningsstøtte, utvidet analysekapasitet og forbedret beredskapsarbeid.

RAKOS har lokale samarbeidspartnere med i prosjektet; beredskapsavdelingen i Stavanger kommune, Sauda kommune og UiS.

Sammen med SINTEF etablerer vi et norsk pilottestområde. 

Se link til film

Les mer om ANYWHERE på hjemmesiden

Fant du det du lette etter?