ANYWHERE

ANYWHERE (enhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events)

ANYWHERE bruker eksiterende værtjenester som basis og har som mål å utvikle nye funksjoner og verktøy som gir brukerne bedre beslutningsstøtte, utvidet analysekapasitet og forbedret beredskapsarbeid.

Arbeidsflyten i prosjektet er lagt opp som arbeidspakker og inneholder disse elementene.

Målområder.jpg

En av de store utfordringene er å finne et system som kan gi tidligere og sikkrere varsling av ekstremvær og forsøke å forutse mulige skadevirkninger på infrastruktur og befolkning. For å oppnå dette blir det brukt probelastisk moddelering.

 Mulige skader.jpg

Les mer om ANYWHERE på hjemmesiden

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.