Førstehjelpere

Har du vært i en førstehjelpssituasjon? Å havne i en førstehjelpssituasjon kan være en tøff opplevelse. Når ambulansen har kjørt står du gjerne igjen med mange tanker og spørsmål. Vi tilbyr samtale med erfarent helsepersonell. Tilbudet gjelder førstehjelpere fra hele landet.

Kvinne utfører brystkompresjoner på person som ligger på bakken.

Førstehjelper gir hjerte-lunge-redning. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Hva går tilbudet ut på?

Tilbudet består av oppfølgingssamtale med erfarent helsepersonell. Her gjennomgår vi hendelsen sammen og du kan få svar på eventuelle spørsmål. Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Vi har foreløpig kun fysiske lokaler i Hillevågsveien 8, i tilknytning til 
Stavanger universitetssjukehus. Dersom du bor i andre deler av landet eller av andre grunner ikke ønsker å komme inn til en fysisk samtale, kan vi tilby oppfølgingssamtale via Teams (eventuelt telefon). Tilbudet gjelder deg som har vært til stede eller ytt 
førstehjelp ved en alvorlig hendelse, dette kan for eksempel være en hjertestanshendelse eller en trafikkulykke.​

Hvordan gikk det med pasienten?

For deg som ikke er pårørende til pasienten er det ikke sikkert at du vet hvordan det gikk med personen du prøvde å hjelpe. På grunn av taushetsplikten kan vi i utgangspunktet ikke gi ut informasjon om konkret hendelse eller konkret pasient. Dersom pasienten eller pasientens pårørende samtykker til det kan vi likevel fortelle om pasienten har overlevd eller ikke. Vi kan også svare på eventuelle medisinske og tekniske spørsmål på et generelt grunnlag.

Dersom du har vært til stede ved en hjertestanshendelse, og du vet at pasienten døde, er det viktig å vite at bare 1 av 6 hjertestanspasienter overlever. Det er ikke slik at dårlig hjerte- og lungeredning fører til at pasienten dør. God hjerte- og lungeredning betyr heller ikke at pasienten overlever. Det er mange faktorer som spiller inn på utfallet til pasienten. Hvor stor sjansen er for å overleve er avhengig av bl.a. pasientens alder, om noen var til stede i det øyeblikket pasienten fikk hjertestans, hvor lang tid det tok før ambulansen kom, om pasienten har andre underliggende sykdommer mm. Det er også svært vanskelig å påføre noen alvorlige skade ved hjerte- og lunge-redning. Det viktigste er at man prøver å gjøre det man kan.
Ambulansepersonell gir førstehjelp til person på bakken. Kvinne står alene og ser på.

Ambulansepersonell har ankommet og gir avansert hjerte-lunge-redning til pasienten. Førstehjelper står alene. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Tøft å være førstehjelper

Det å ha ringt 113 er også en viktig del av å gjøre førstehjelp. For deg som ikke klarte å hjelpe skal du vite at det ikke er uvanlig at man kan bli handlingslammet i en akutt situasjon. Selv erfarent helsepersonell kan oppleve dette hvis de havner uforberedt i en 
førstehjelpssituasjon. Særlig tøft er det å være førstehjelper overfor familie, venner eller bekjente. Enten du var i en førstehjelpssituasjon der du ikke klarte å hjelpe eller det var andre tilstede som tok over ansvaret, kan det være tøft å være vitne til at noen er alvorlig syk eller skadet.  

Det er ikke uvanlig å ha mange tanker og gruble etter å ha vært i en førstehjelpssituasjon. Mange har fått sterke inntrykk som kan være plagsomme.
Man kan bekymre seg for hvordan det gikk med pasienten og noen kjenner gjerne på skyldfølelse over å ikke ha reagert raskt 
nok eller føler de ikke gav god nokførstehjelp. Noen kan også oppleve søvnvansker, flashbacks, angst, konsentrasjonsvansker, vekttap og problemer med å fungere i hverdagen. Andre personer opplever at følelsene er fraværende, og at de ikke «tar det inn over seg».​


Alle kan ha nytte av en samtale 

Du trenger ikke ha noen av de overnevnte plagene for å få en samtale med oss. Vi tror at mange førstehjelpere vil dra nytte av å gjennomgå en slik hendelsen sammen med fagpersonell. For noen kan også tanker og følelser komme etter hvert. Det vil derfor kunne være god forebygging å snakke med noen.


Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.

Kontakt

Ring oss på telefon: 02415​.

Ved spørsmål om tilbudet ta kontakt med Anna Moe Øvstebø.
E-post: anna.marie.moe.ovstebo@sus.no

Ved behov for akutt hjelp ring medisinsk nødtelefon 113
Hvis det haster litt ring legevakten 116117

Vil du vite mer?
Fant du det du lette etter?