Førstehjelpere

Har du vært i en førstehjelpssituasjon? Å havne i en førstehjelpssituasjon kan være en tøff opplevelse. Når ambulansen har kjørt står du gjerne igjen med mange tanker og spørsmål. Vi tilbyr samtale med erfarent helsepersonell der vi sammen kan gjennomgå hendelsen og du kan få svar på eventuelle spørsmål. Tilbudet gjelder deg som har vært til stede eller utført førstehjelp til en bevisstløs person.

På grunn av taushetsplikten kan vi ikke gi ut informasjon om konkret hendelse eller konkret pasient. Vi kan likevel besvare eventuelle medisinske og tekniske spørsmål du har på et generelt grunnlag.

Dersom du vet at pasienten døde er det viktig å vite at bare 14 % av alle hjertestanspasienter overlever. Det er ikke slik at dersom du har utført dårlig HLR så dør pasienten. God HLR betyr heller ikke at pasienten overlever. Det er mange faktorer som spiller inn på utfallet til pasienten. Hvor stor sjansen er for å overleve er avhengig av bl.a. av pasientens alder, om noen var til stede i det øyeblikket pasienten fikk hjertestans, hvor lang tid det tok før ambulansen kom, om pasienten har andre underliggende sykdommer mm. Det er også svært vanskelig å påføre noen alvorlige skade ved hjerte-lunge-redning. Det viktigste er at man prøver å gjøre det man kan.

Det å ha ringt 113 er også en viktig del av førstehjelp. For deg som ikke klarte å utføre førstehjelp skal du vite at det ikke uvanlig av man blir handlingslammet i en akutt situasjon. Selv erfarent helsepersonell kan oppleve dette hvis de havner uforberedt i en førstehjelpssituasjon. Særlig tøft er det å være førstehjelper overfor familie, venner eller bekjente. Enten du var i en førstehjelpssituasjon der du ikke klarte å hjelpe eller det var andre tilstede som tok over ansvaret kan det være tøft å være vitne til at noen er alvorlig syk eller skadet. 

Det er ikke uvanlig å ha mange tanker og gruble etter å ha vært i en førstehjelpssituasjon. Man kan bekymre seg for hvordan det gikk med pasienten og noen kjenner gjerne på skyldfølelse over å ikke ha reagert raskt nok eller føler de gav utilstrekkelig førstehjelp.  Noen kan også oppleve søvnvansker, flashbacks, angst, konsentrasjonsvansker, vekttap og problemer med å fungere i hverdagen. Andre personer opplever at følelsene er fraværende, og at de ikke «tar det inn over seg». Du trenger ikke ha noen av de overnevnte symptomer for å komme inn til en samtale hos oss. Vi tror at mange førstehjelpere vil dra nytte av å gjennomgå en slik hendelsen med fagpersonell. Selv om man føler at man har det går fint har man samtidig opplevd noe uvanlig som det kan være godt å få reflektert litt rundt. For noen kan også tanker og følelser komme etter hvert. Det vil derfor kunne være god forebygging å snakke med noen.

Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.

Ring oss på: 903 66 529

Ved spørsmål om tilbudet ta kontakt med Anna Moe Øvstebø.
E-post: anna.marie.moe.ovstebo@sus.no

Ved behov for akutt hjelp ring medisinsk nødtelefon 113
Hvis det haster litt ring legevakten 116117

Fant du det du lette etter?