HELSENORGE

Major Incident Reporting (MIR)

Majorincidentreporting.net er en database for rapportering av ulykker som krever ekstraordinære ressurser.

I januar 2018 overtok RAKOS ansvar og eierskap for websiden og databasen om Major Incidence Reporting (MIR).

Målet er å ha en standardisert mal tilgjengelig for alle ved rapportering av nød-etatenes respons ved store og alvorlige hendelser. Nettsiden vil formidle denne kunnskapen og erfaringen videre slik at en kan sammenligne og lære av dem. Med nok data kan vi begynne å analysere og sammenligne en mengde rapporter og med det forbedre responsen ved alvorlige hendelser. Se link til http://majorincidentreporting.net/

Før RAKOS overtok ansvaret for MIR, ble det produsert en PhD om dette og flere artikler er publisert.  Se link

For RAKOS betyr MIR fundamentet for framtidig forsking og utvikling i et viktig prehospital område. I 2018 har vi brukt tid på å rydde opp i de eksisterende elektroniske prosesser i MIR. Databasen og registrering er langt fra ferdig, men det har blitt gjort mye positivt arbeid så langt. Det som gjenstår for de kommende år er å etablere bedre elektroniske løsninger, sørge før økende registrering av hendelser og begynne med forskningsaktiviteter rundt det. Se video om MIR:

https://www.youtube.com/watch?v=XFciffveQj0


Fant du det du lette etter?