HELSENORGE

Sammen redder vi liv

Dugnaden "Sammen redder vi liv" skal mobilisere hele befolkningen til å redde flere liv gjennom en omfattende opplæring innen livreddende førstehjelp.

Conrad Bjørshol.

Seniorforsker i RAKOS, Conrad Bjørshol, er leder av fagrådet i "Sammen redder vi liv".

Målet med dugnaden er å øke overlevelsen og redusere varige mén ved hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige ulykker. Utfallet ved de mest akutte tilstander avhenger i stor grad av kombinasjonen av tidlig iverksatte førstehjelpstiltak og tidlig diagnostikk og behandling i helsetjenesten. 

RAKOS sitt samarbeid med Helsedirektoratet om prosjektet «Sammen redder vi liv» med RAKOS seniorforsker PhD Conrad Bjørshol i spissen, ble etablert i februar 2017 og er nå forlenget til begynnelsen av 2020.

Fra januar 2019 er Bjørshol leder av fagrådet i "Sammen redder vi liv". Fagrådet skal gi faglige råd av høy kvalitet og bidra til å styrke befolkningens kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp, samt optimalisere innsatsen fra akutthjelpere og AMK før ankomst helsepersonell ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander.

Bjørshol ledet i 2017-18 delprosjekt 113 i "Sammen redder vi liv". Hovedkonklusjonene fra delprosjektet var at det bør gjøres systematiske gjennomganger av lydlogger i AMK, det bør utdannes fasilitatorer og gjennomføres regelmessige simuleringstreninger av AMK-operatører, samt at utvalgte data fra AMK bør registreres i medisinske kvalitetsregistre.

Last ned rapporten: Anbefalinger fra delprosjekt 113 Sammen redder vi liv (pdf)

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons beredskap (Kokom) vil videreføre arbeidet med å innføre anbefalingene i delprosjekt 113. Les mer på www.kokom.no.

I tillegg til denne funksjonen skal RAKOS undersøke effekten av sammen redder vi liv og ordningen med frivillige akutthjelpere. Akutthjelper er en person med opplæring i førstehjelp som kan bidra ved akuttmedisinske tidskritiske tilstander - som for eksempel hjertestans, pusteproblemer, alvorlig skade/traume og bevisstløshet. Akutthjelperen kan varsles av AMK, og har utstyr og kompetanse til å iverksette livreddende førstehjelpstiltak i påvente av ambulanse, luftambulanse eller lege. Effekten av en slik ordning er lite kjent og RAKOS har innledet samarbeid med akutthjelper organisasjoner vedr. oppdragsregistrering og bruksmønster. Dette samarbeidet vil føre til økt kunnskap og økt forskningsaktivitet i RAKOS

Conrad Bjørshol og Hege Kristin Kjærvoll

Conrad Bjørshol og Ph. d. stipendiat Hege Kristin Kjærvoll

Les mer om prosjektet:

Fant du det du lette etter?