HELSENORGE

RAKOS nettverksmøte Helse Vest, april 2019

RAKOS avholder 2 nettverksmøter i året for alle prehospitale tjenester i Helse Vest


 

 

Vårens nettverkssamling  var i Bergen 9. - 10. april, der AMK, ambulansen og luftambulansen for Helse Bergen, Fonna, Førde og Stavanger var godt representert.

Temaene varierte fra prosjekt syketransport, akutthjelperordningen i prosjektet "Sammen redder vi liv", til implementering av hjerneslagskriterier prehospitalt, for å nevne noen. Det ble også satt av god tid til i de forskjellige fagsesjonene.

Takk til alle som deltok for gode diskusjoner og nyttige innspill! :)