HELSENORGE

RAKOS vinner av innovasjonspris

Stor glede og takknemlighet i RAKOS for tildelingen av årets Innovasjonspris i Helse Vest.

Tre personer holder bilde og blomster.

Seniorforsker Conrad A. Bjørshol, Prosjektleder Anna Marie Moe Øvstebø og Leder RAKOS Thomas W. Lindner ved overrekkelse av prisen. Foto: Silje Katrine Robinson

Innovasjonsprisen i 2022 gikk til Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest, RAKOS. Leder Thomas Lindner, Prosjektleder  Anna Marie Moe Øvstebø og Seniorforsker Conrad Bjørshol tok imot prisen for sin tjenesteinnovasjon "Oppfølging av førstehjelpere" i Helse Vest.

RAKOS har, som de første i verden, startet opp med systematisk oppfølging av førstehjelpere i etterkant av en alvorlig hendelse. Oppfølgingen er blant annet tilbud om en gjennomgang av hendelsen i samtale med helsepersonell som er erfarne med å snakke om vonde opplevelser.

De som har tatt et samfunnsansvar ved å hjelpe andre, de hjelper vi nå, sa Thomas Lindner blant annet ved mottakelse av prisen.

Førstehjelperen får fortelle om sin opplevelse, stille spørsmål og får hjelp til å bearbeide vonde følelser slik at de skal ​slippe å kjenne på skyld. Foreløpige studier viser en signifikant reduksjon av traumeopplevelser seks måneder etter denne 
oppfølgingen.

I dag gjennomføres oppfølging i Stavanger og Gjøvik, mens det planlegges oppstart i Førde og Oslo i løpet av kort tid. 

Til nå har over 200 personer benyttet seg av tilbudet.

RAKOS gjennomføre flere samtaler og sørger for forskning, kvalitetssikring og nettverksbygging i oppfølgingsprosjektet. 

Helse Vest har gitt mandat til RAKOS for prosjektet.


​​