HELSENORGE

Seminar for oppfølging av førstehjelpere

RAKOS arrangerte seminar for oppfølging av førstehjelpere.

Flere personer samlet rundt et bord.

Brukerrepresentant Eli Bentsen forteller om erfaringen som førstehjelper

​​​​Verdens første seminar om oppfølging av førstehjelpere ble arrangert  1. november av RAKOS. Det var deltakere fra hele Norge (Stavanger, Førde, Gjøvik og Oslo)  og flere foredragsholdere som er eksperter i  etikk, psykologi og oppfølging.  

Her er en lenke til prosjektet: 
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/prosjekter/oppfolging-forstehjelpere.

​​I dag gjennomføres oppfølging i Stavanger og Gjøvik, mens det planlegges oppstart i Førde og Oslo i løpet av kort tid. 

Til nå har om lag 200 personer benyttet seg av tilbudet.

Vi gjennomfører flere samtaler og sørger for forskning, kvalitetssikring og nettverkets bygging i oppfølgingsprosjektet. Helse Vest har gitt mandat til RAKOS for prosjektet.​