Søknadsmidler

Ifølge RAKOS sitt mandat og oppgavebeskrivelse, skal RAKOS støtte opp om forskning og utvikling. I praksis betyr dette at RAKOS støtter prosjekter som bidrar til økt kvalitet, kompetanse og effektivitet i de prehospitale tjenestene i Helse Vest. 

Prosjektarbeid.jpgTildelingskriterier

Hvem kan søke?

Ansatte i prehospital akuttmedisin i Helse Vest eller tilknytning til Helse Vest

Prosjektet skal:

 • ha god vitenskapelig kvalitet og klart formulerte faglige mål
 • bidra til økt kvalitet og evne til å møte faktiske og framtidige kompetansebehov i de prehospitale tjenestene
 • styrke kunnskapsgrunnlaget innen de tematisk prioriterte områdene
 • ha en tydelig og prioritert forankring i søkende foretak (RAKOS)
 • ha en plan for formidling og spredning av resultatene som sikrer kunnskapsdeling og implementering hos relevante målgrupper
 • plan for rapportering mens prosjekt pågår 
 • Ved mediedekning skal det nevnes at RAKOS bidrar finansielt

Prosjektsøknaden skal inneholde:

 • prosjektplan med milepæl og tidsaspekt
 • budsjett
 • liste med prosjektdeltakere – skal være bindende om ikke annet er avtalt
 • plan for resultatpresentasjon 

Se link til søknadsskjema

Prosjektsøknader vil bli behandlet i RAKOS driftsmøte

Se link til nåværende prosjekter støttet av RAKOS


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.