HELSENORGE

Standard for førstehjelp i arbeidslivet

28. mars var det offisiell lansering av standarder for førstehjelp i arbeidslivet.

To menn står ved siden av hverandre

Conrad Bjørshol, seniorrådgiver i RAKOS og tidligere fagrådsleder Sammen redder vi liv, og Steinar Olsen, avdelingsdirektør Avdeling akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet.

28. mars var det offisiell lansering av standarder for førstehjelp i arbeidslivet. Standardene er skrevet som Norsk spesifikasjon, og er utarbeidet 
av Norsk ​Standard og kan lastes ned gratis.
Last ned standard for førstehjelp i arbeidslivet (standard.no)

Arbeidet har blitt ledet av Conrad Bjørshol i RAKOS. Du kan også laste ned bransjespesifikke standarder.

Last ned bransjevise standarder (standard.no)

Du kan også se lanseringsseminaret i opptak. Seminaret heter "Standardisering for bedre førstehjelpsopplæring i arbeidslivet", og kan sees på Helsedirektoratets nettsider.