90% seminar på SESAM

20. august 2018 avholdt SESAM 90% seminar for PhD-stipendiat Martha Therese Gjestsen (SESAM/UiS).

To personer

PhD-Stipendiat Martha T. Gjestsen (SESAM/Uis) sammen med kommentator 1ste Amanuensis Inge Joa (TIPS/Uis).

Foto: Helen Wigestrand

Et 90% seminar avholdes mot slutten av ph.d.-løpet før kandidaten innleverer sin avhandling til bedømmelse. Seminaret består av en samtale mellom kandidat og kommentator som har som oppgave å vurdere og gi kritiske og konstruktive synspunkter på avhandlingsarbeidet. Formålet er å gi kandidaten muligheter til å forbedre arbeidet i sluttfasen og å forberede seg til disputas.

Mange personer rundt et bord

Foto: Helen Wigestrand

Arrangementet er i hovedsak offentlig og flere forskere fra SUS og Universitetet i Stavanger hadde møtt opp for å få det med seg: 

Dette er et reelt 90% seminar

Stein Tore Nilsen, tidligere forskningsdirektør på SUS