90% seminar på SESAM for Arnt Egil Ydstebø

11. juni 2019 avholdt SESAM 90% seminar for PhD-stipendiat Arnt Egil Ydstebø.

IMG_9914.jpg

Bilde av Arnt Egil Ydstebø

Et 90% seminar avholdes mot slutten av ph.d.-løpet før kandidaten innleverer sin avhandling til bedømmelse. Seminaret består av en samtale mellom kandidat og kommentator som har som oppgave å vurdere og gi kritiske og konstruktive synspunkter på avhandlingsarbeidet. Formålet er å gi kandidaten muligheter til å forbedre arbeidet i sluttfasen og å forberede seg til disputas.


Arrangementet er i hovedsak offentlig og flere forskere fra Stavanger universitetssjukehus og Stavanger kommune hadde møtt opp for å få det med seg.


Kommentator var Michaela D. Gjerstad, Nevrologisk avdeling og Nasjonalt kompetansesenter for bevegelighetsforstyrrelser (NKB), Stavanger universitetssjukehus. Tittel på Ydstebø sin avhandling: “Home dwelling persons with dementia. The impact of individual and organizational factors on the use of health resources and quality of life.”