Aktiviteter på SESAM i koronaens tid

Denne våren vil stå i koronaens tegn, kanskje også sommer og høst. Vi har bak oss noen uker der vi har blitt rykket opp fra den sedvanlige hverdag, og har måttet omstille oss til nye måter å være sammen på, leve på og arbeide på. Restriksjonene har påvirket aktivitetene på SESAM, men konsekvensene er ubetydelige i forhold til belastningen ellers i helsevesenet, ikke minst på sykehjemmene.

Ingelin_testad.jpg

Ingelin Testad, senterleder SESAM


De fleste på SESAM har hatt hjemmekontor siden myndighetene kom med de mest inngripende tiltakene utenom krigstid.  «For å sikre best mulig drift og ivareta vårt samhold, har vi daglige møter i SESAMs virtuelle møterom– et på morgenen og et på ettermiddagen», sier Ingelin Testad, senterleder på SESAM. De daglige møtene er en viktig møteplass for ansatte på SESAM for å diskutere daglig drift i forskningsprosjekter, planlagt kursvirksomhet og møter, samt å ivareta informasjonsbehovet hos de ansatte. «De daglige møtene hjelper å strukturere hverdagen  og det minsker savnet etter kollegaene en er vant til å se hver dag», sier Ane Haugland, prosjektkoordinator på SESAM. Nå foregår all møtevirksomhet på SESAM i det virtuelle møterommet. I tillegg til de daglige møtene, har vi blant annet hatt referansegruppemøte med deltakere fra Førde, Haugesund, Bergen og Innlandet, WiseAge erfaringspanel har møttes og så har vi startet å ha den ukentlige faglunsjen på denne måten. Det har heldigvis vært mulig å finne nye og andre måter å jobbe på, slik at det viktige arbeidet ikke stopper opp.
 

 «SESAM sitt mandat er å drive med forskning, formidling og fagutvikling innen eldremedisin og samhandling. I situasjonen vi nå er i, er helse og sikkerhet det aller viktigste, men å drive med kunnskapsutvikling innen dette feltet er om mulig blitt enda viktigere enn det var før korona. Vi ser eksempler på eldre som blir isolert hjemme og på sykehjem, som ikke våger å oppsøke legehjelp og som føler seg stigmatisert i situasjonen vi står i. For meg som leder er det er kjempeviktig at SESAM bruker kompetansen og ressurser på å stille kritiske spørsmål, delta i samfunnsdebatten og bidra med kunnskapsutvikling», sier Ingelin Testad.

Vårens kurs for helsepersonell i kommunene er utsatt, men ingenting er avlyst.  Når retningslinjene åpner for at vi kan gjennomføre kurs, vil kursene og arrangementene bli gjenopptatt. Når det gjelder vår årlige WiseAge-festival som skulle gått av stabelen i begynnelsen av juni, så har vi besluttet å forskyve denne et år fram til 25.-28. mai 2021.

Noen av forskningsprosjektene har også fått kjent på tiltakene. EU prosjektet SHAPE, som skulle startet med brukerskoler for personer med demens, har vi nå satt på hold, men vi planlegger oppstart igjen til høsten.
I en slik situasjon vet vi at informasjonsbehovet er stort, og for å hjelpe den eldre befolkningen som kanskje har ulike spørsmål, har vi åpnet vår egen Korona telefon. Telefonen er åpen fra kl. 09-15 på virkedagene, og her har alle mulighet til å ringe inn for å diskutere ting med helsepersonell eller bare ha noen å prate med.

I denne situasjonen har vi på SESAM satt stor pris på å tilhøre Stavanger universitetssjukehus. Daglige oppdateringer fra ledelsen på sykehuset og god kommunikasjon om retningslinjene vi skal forholde oss til har gjort tilværelsen og jobben tryggere og enklere for oss.

Vi er takknemlige, stolte og glade over å jobbe på SUS og i Helse Vest

Ingelin Testad, senterleder på SESAM
 

Og vi gleder oss til 1. desember 2020, da har SESAM 10-års jubileum og vi ser fram til å feire den med våre WiseAge’ere og samarbeidspartnere, enten det blir virtuelt eller om omstendighetene tillater at vi kan møtes fysisk.