HELSENORGE

Athena-hjørnet i NSF Lokalen

Athena er SESAMS helsefaglige forskningsgruppe og ble etablert i 2014, for å fokusere på skrive- og refleksjonsarbeid innen helsefaglig forskning. I 2017 fikk Athena egen spalteplass i NSF Rogland sitt lokalblad.

​NSF Rogaland er opptatt av lokal sykepleieforskning og fagutvikling og ønsker å bidra til synliggjøring av Athena sitt arbeidet gjennom å tilby medlemmene av Athena en fast side i hvert nummer i NSF Lokalen.

Athena_hjørnet555.jpg

Les de første tre saken her:

NSF Lokalen - desember 2017NSF Lokalen - mars 2018NSF Lokalen - juni 2018