HELSENORGE

Fag og ledernettverksmøte på Haraldsplass diakonale sykehus

25. oktober 2018 ble det årlige fag og ledernettverksmøtet innen geriatri og alderspsykiatri avholdt med deltakere fra alle helseforetakene i regionen. Møtet er et viktig samlingspunkt for disse to fagmiljøene.

Bilde av en kvinne

Regional ressursperson SESAM, Hildur Thingnes

Bilde av en bygning

Foto: Kristin Aas Nordin


 

Tema fra Helse Førde var evaluering av fagnettverk innen eldremedisin /eldreomsorg etter 3 års drift ved seksjonsleiar medisins legeteneste, regional ressursperson SESAM Hildur Thingnes. Ellers bidrog overlege Eva Søgnen og spesialsykepleier Greta Gard Endal med interessante innlegg fra Helse Førde.


Fra Bergen fikk vi høre om pakkeforløp ved hjerneslag ved overlege/ regional ressursperson i SESAM Halvor Næss.


 I Haugesund bygges nytt sykehus og der fikk vi informasjon om planene for byggingen og sammenslåing av geriatri og alders psykiatriske enheter ved geriatrisk seksjonsleder, geriatrisk seksjon, regional ressursperson i SESAM Nina Hauge.


Fra Stavanger informerte leder ved alders psykiatrisk poliklinikk Ingrid Langeland Braut om erfaringer ved KVALAP.


Overlege Paal Naalsund la til rette for møtet og tok oss med på omvisning i det nye Haraldsplass diakonale sykehus etter nettverksmøtet.


Fag- og ledernettverksmøte i 2019 blir 7.november. Ta gjerne kontakt om du ønsker å få tilsendt invitasjon og program for neste års møte: kristin.marie.aas.nordin@sus.no