HELSENORGE

Forskning på VR-teknologi

På SESAM forskes det på om VR-teknologi på sikt kan hjelpe eldre med demens og kroniske sykdommer