Forskningsprosjektet Matlyst

Råd, informasjon og produktutvikling til en aldrende befolkning

SESAM har sammen med Tine, Møllerens, Fjordland, Nortura, Nofima og NMBU fått midler fra Norges forskningsråd til prosjektet Matlyst. Formålet med prosjektet er å skape et bredere grunnlag for å gi bedre informasjon og råd om kosthold, samt utvikle et bedre mattilbud tilpasset endrede behov etter hvert som befolkningen blir eldre.

logo av matlyst

Studien er delt opp i to faser:
I fase 1 undersøkes effekten av informasjon på matvaner hos hjemmeboende seniorer. Dette skal gjøres gjennom spørreskjemaer og inspirasjons- og informasjonssamlinger knyttet til kosthold og måltidsglede.


I fase 2 vil det bli gjennomført fokusgruppeintervju med deltakere som gjennomførte inspirasjons- og informasjonssamlinger knyttet til kosthold og måltidsglede for å utforske:
1. Relevans - knyttet til innholdet i seminaret
2. Læring, knyttet til de ulike undervisningsformene som ble brukt i seminaret
3. Bruk av informasjonen som ble formidlet i det daglige liv 

Sjekk ut Matlyst-bloggen

Deltakere

Hjemmeboende personer over 67 år som disponerer og kan benytte et nettbrett og har deltatt på gjennomførte inspirasjons- og informasjonssamlinger knyttet til kosthold og måltidsglede