Forskningsprosjektet Matlyst

Råd, informasjon og produktutvikling til en aldrende befolkning

SESAM har sammen med Tine, Møllerens, Fjordland, Nortura, Nofima og NMBU fått midler fra Norges forskningsråd til prosjektet Matlyst. Formålet med prosjektet er å skape et bredere grunnlag for å gi bedre informasjon og råd om kosthold, samt utvikle et bedre mattilbud tilpasset endrede behov etter hvert som befolkningen blir eldre.

Bilde nyhetssak matlyst.png

I studien vil forskerne undersøke effekten av informasjon på matvaner hos hjemmeboende seniorer. Dette skal gjøres gjennom spørreskjemaer og inspirasjons- og informasjonssamlinger knyttet til kosthold og måltidsglede.

Som deltaker i studien vil du få et innblikk i hverdagen til produktutviklere for matvareindustrien, samt prøvesmaking av deres nyutviklete produkter.

Les mer om studien (PDF)

Sjekk ut Matlyst-bloggen

Hvem kan delta?

Hjemmeboende personer over 67 år som disponerer og kan benytte et nettbrett, og som er tilgjengelig for samlinger på dagtid på følgende tidspunkter:

  • 17.10 - 18.10. 2018 kl 09:30 – 14:30
  • 17.01.2019 kl.12:00 – 14:00

Dersom du har spørsmål eller ønsker å delta, kan du kontakte SESAM på telefon: 51 51 56 19 eller sende e-mail til sesamforskning@sus.no