HELSENORGE

Guido Alves ny professor ved Uis

SESAM gratulerer nevrolog og leder ved Nasjonal kompetansetjeneste ved bevegelsesforstyrrelser (NKB), Guido Alves, er professor II ved Universitetet i Stavanger (UiS) fra 1. februar.

Guido_Alves.jpg

Foto: Svein Lunde

Les mer om Alves sitt arbeid her!