Høstens kurs for 2018 er nå lagt ut

​SESAM arrangerer 12 seminarer/kurs i løpet av høsten 2018.
Kursene finner sted på undervisningsrom F-301 som ligger i 3. etasje i Forsknings- og undervisningsenhetens lokaler i F-bygget, Psykiatrisk divisjon. Eller i SESAMs egne lokaler i E-bygget, Psykiatrisk divisjon. Detaljer for sted står inne på linken til hvert kurs. 

Kurs_bilde.jpg

Vi kan også tilby

Marte Meo metoden i demensomsorgen - veilederutdanning   
Marte Meo er en kommunikasjonsbasert og løsningsorientert veiledningsmetode som bruker video for å belyse og illustrerer temaer til bruk i veiledning.


Demensomsorgens VIPS  (Kurset kan holdes på arbeidsplassen.)  
Demensomsorgens VIPS er en modell for å implementere og opprettholde personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger og hjemmetjenester.
V - alle mennesker har samme verdi
I - omsorgen er individuell tilrettelagt
P - å ta perspektivet til personen med demens
S - et støttende sosialt miljø
Sentralt i Demensomsorgens VIPS er Fagmøtet. Fagmøtet er et fast møte med fast struktur der hensikten er å sikre at omsorgen som ytes er personsentrert.

For ytterligere informasjon, vennligst gå inn på www.sus.no/sesam eller ta kontakt med Kristin Aas Nordin på kristin.marie.aas.nordin@sus.no eller på tlf.: 51 51 55 63/ 47 60 45 41