I dag markeres den internasjonale Alzheimerdagen

Hvert år den 21. september markeres dagen verden over. Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens. På Den internasjonale Alzheimerdagen, synliggjøres blant annet betydningen av å være åpen om sykdommen. Derfor samles organisasjoner verden over for å delta.

dementia.jpg

foto

Den internasjonale Alzheimerdagen er en viktig markering, sykdommen angår alle. De fleste av oss kjenner noen som har demens. Forskning er essensielt i arbeidet med å finne en kur og bedre livskvaliteten for personer med demens og deres pårørende.

Professor Dag Aarsland, forskningsleder SESAM
 

Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige informasjons- og innsamlingskampanje arrangeres hvert år i tilknytning til Alzheimerdagen. Foreningen setter fokus på demens og samler inn penger til demensforskning og lokale aktiviteter.

SESAM - Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling og WiseAge markerer dagen sammen med Nasjonalforeningen Stavanger demensforening, ved å delta på stand på Forskningstorget i Stavanger sentrum.

I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og tallet vil trolig dobles frem mot 2040. Selv om sykdommen er mest vanlig hos eldre, kan også yngre mennesker rammes. Over 350 000 mennesker er nær pårørende til en med demens. De er en viktig støtte og ressurs gjennom hele sykdomsforløpet - sykdommen angår alle.

Vansker med å orientere seg, eller å utføre hverdagslige aktiviteter er vanlige utfordringer for personer med demens. Dagliglivets gjøremål blir vanskeligere, og mange opplever endringer i humør og væremåte.

SESAM driver forskning innen utredning, behandling og oppfølging for personer med demens og deres pårørende. Senteret har også utstrakt undervisningsvirksomhet for helsepersonell og for foreninger og lag.