HELSENORGE

Kommuner i hele landet får opplæring i å drive Demensskolen

Etter føringer i Demensplan 2020 og tilskudd fra Helsedirektoratets satsing Tidlig systematisk oppfølging av personer med demens har nå over 20 kommuner fra hele Norge deltatt på Demensskolens kurslederkurs

​Demensskolen er en brukerskole for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase. Demensskolen ble først prøvd ut i Stavanger i 2006 og har siden 2014 vært et aktivt forskningsprosjekt ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling – SESAM, med Ingelin Testad som prosjektleder.

Høsten 2016 startet SESAM de første kursene for å lære opp nye kursledere i å drive Demensskolen. Over 20 kommuner fra hele Norge har nå deltatt på kurslederkurs. Representanter fra SESAM har i tillegg til å avholde kurset i egne lokaler på Stavanger universitetssjukehus reist til både Oslo, Haugesund, Trondheim og Bergen for å avholde kurset.

skjermbilde av annonsering av Demensskolen

Kommunene som har deltatt på kurslederkurs tar i bruk ulike kanaler for å rekruttere deltakere til sine Demensskoler