Linda Buettners praksispris - ekstra Covid-19 utlysning

I Linda Buettners  ånd ønsker SESAM å bidra til «Den gode dagen» for personer med demens. Nå vil vi gjerne høre fra dere om gode tiltak som dere har satt i verk fra mars i år, som en konsekvens av koronasituasjonen.

bilde av boken skattekisten

Bilde av boken Skattekisten

Tiltakene på sykehjem gjør dagene annerledes og mer krevende. Vi ønsker å løfte fram gode tiltak for innhold/aktivitet i hverdagen. Eventuelle endringer i struktur og organisering som dere mener har vært særdeles bra for pasienter og pårørende på sykehjemmet, er også interessant å høre om.

Praksisprisen er som tidligere, på kr. 10 000. I tillegg har vi fem eksemplarer av boka «Skattekisten» som ekstrapremie.                                                                                

Send en beskrivelse av tiltaket til SESAM ved Helen G. Wigestrand. helwig@sus.no  Har dere ikke tid til å skrive, er det  også mulig å ringe oss for å gi en muntlig orientering.


Momenter som skal være med:
o Kort beskrivelse av virksomheten som søker
o Tittel på bidraget/aktiviteten
o Beskriv aktiviteten
- Innhold/tiltaket
- Struktur og/eller organisering
o Beskriv utbytte av aktiviteten/endringer for pasienter og pårørende
o Hva behøves av utstyr?

Frist: Onsdag 20. mai 2020               
Det er satt kort frist slik at dere kan dele kunnskap NÅ, og gjerne vinne midler til å bruke videre på gode tiltak.
Vinneren kåres innen utgangen av mai.

Tiltakene ønsker vi å dele med andre gjennom vår nettside, på Facebook-siden vår; WiseAge by SESAM, og gjerne seinere i boka «Skattekisten". Det er derfor viktig at det foreligger samtykke til bruk av bilder, om dere sender dette med i bidraget til oss.

Fant du det du lette etter?