Markering på SESAM av Ellen Svendsbø sin doktorgrad

​Ellen Johanne Svendsbø disputerte i oktober for PhD-graden ved Karolinska Institutet i Stockholm med avhandlingen: “Carers to people with Lewy Body dementia and Alzheimer's Disease, Experiences and coping strategies.”

Bilde av Ellen Svendsbø

Ellen Svendsbø


Ellen er utdannet sykepleier, førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet og medlem av Athena, SESAMs helsefaglige forskningsgruppe. 
14. mars var det duket for stor markering på SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, først med en presentasjon av avhandlingen etterfulgt av en mottakelse.

bilde av Ellen Svendsbø og Ingelin Testad

Ellen Svendsbø og Ingelin Testad på presentasjonen av avhandlingen til Ellen


Hensikten med doktorgraden var å undersøke og beskrive erfaringer og utfordringer hos pårørende til personer med ulike demenssykdommer, hovedsakelig Alzheimers sykdom (AD) og Lewy Body Demens (LBD), samt hvordan deres pårørende mestrer sin situasjon. Hovedveileder har vært forskningsleder ved SESAM, professor Dag Årsland, biveiledere er MD PhD Arvid Rongve (Helse Fonna/UiB), Senterleder ved SESAM professor Ingelin Testad, Med. Dr. Ewa Stenwall (Karolinska Institutet) og PhD Anne Corbett (University of Exeter).


Avhandlingen viser at pårørende til personer med Lewy body demens beskriver høyt nivå av pårørendestress allerede i tidlig stadiet av sykdommen, og belastningen holder seg relativt stabil gjennom sykdommen. For pårørende til personer med Alzheimers sykdom økte opplevelsen av stress i en treårs periode. Ved flytting til sykehjem eller omsorgsbolig sank pårørendestress for pårørende til personer med Lewy body demens. Mestringsstrategier var et viktig fokus for å redusere pårørende stress.


Basert på avhandlingen planlegger SESAM og Ellen en ny studie for å utvikle diagnosespesifikke kurs som blant annet vil inneholde håndteringsstrategier for pårørende til personer med ulike typer demens.


Hva er Alzheimers sykdom og Lewy body demens

Lewy body demens: symptomene varierer mye. Hukommelsesproblemer, mestringssvikt og språkproblemer, langsomme bevegelser, skjelvinger, og stivhet i kroppen.
Alzheimers demens: hukommelsesproblemer, mestringsvikt og språkproblemer.
Du kan lese mer om de ulike typene demens her: https://nasjonalforeningen.no/demens/ulike-typer-demens/