HELSENORGE

Michelin-middag på sykehjem

Eldre med demens får en fem retters festmiddag når Tasta sykehjem markerer starten på et forskningssamarbeid med SESAM.

Planleggingen er i full gang. Det er mye som skal på plass. Onsdag 2.november tar kokkene fra RE-NAA over kjøkkenet på sykehjemmet, og bordene dekkes til fest.  For 13 personer med demens skal få en sjelden opplevelse.

- Dette blir spennende, både for de eldre og oss. Det er kjekt å kunne si at vi nå er et forskningssykehjem, og det er en flott måte å markere det på, sier Turid E. Tjora, direktør ved Tasta sykehjem.

I samarbeid med SESAM, skal sykehjemmet teste ut hvordan demensavdelingen kan gjennomføre og delta i forskning. I de neste to månedene vil de ansatte få undervisning om demens, behov og symptomer, omsorg og behandling, samt opplæring i kartlegging av den enkeltes situasjon.

Prosjektleder og senterleder på SESAM, Ingelin Testad, sier at for å gjøre behandlingen for personer med demens i sykehjem enda bedre, er det viktig at forskning på dette området skjer i nært samarbeid med klinisk praksis.

- Dette må vi utvikle sammen, og oppstarten av forskningsnettverket for sykehjem - FOKUS, er en viktig milepæl, sier hun.

I følge Tjora blir hovedutfordringen hvordan de skal få til forskningsprosjektet uten at det går utover pasientene.

- De ansatte har allerede travle dager, men samtidig vil dette gi oss økt kompetanse og styrke oss faglig, understreker hun.

Det er oversykepleier Berit Ihle Olsen enig i:

- Det er fantastisk å få lov til å delta i forskning på denne måten. Det er viktig både med tanke på den faglige utviklingen og kvaliteten i arbeidet vi gjør, sier hun.

SESAM er nå i gang med å etablere en gruppe av forskningssykehjem, og målet er å øke forskningsaktiviteten og kvaliteten på forskning i sykehjem generelt. Tasta sykehjem var det første sykehjemmet som ønsket å delta, og det skal feires forteller Christina Frøiland, koordinator for FOKUS og forskningssykepleier ved SESAM.

- Da Michelin-restauranten RE-NAA tilbød seg å lage mat for eldre med demens, på sykehjemmet, var det bare å slå til, sier hun.

Så nå gjenstår det bare for 13 beboere å pynte seg til fest.

Christina Frøiland på Tasta sykehjem.jpg
Prosjektleder Christina Tøibøl  Frøiland, orienterer ansatte om hva det innebærer å bli et forskningssykehjem.