HELSENORGE

Ny artikkel fra Maria Camila Gonzalez

Maria Camila Gonzales har sammen med medforfattere pubisert artikkelen "Association of Plasma p-tau181 and p-tau231 Concentrations With Cognitive Decline in Patients With Probable Dementia With Lewy Bodies"


Maria Camila Gonzalez_beskjært.jpeg

Artikkelen er publisert i tidsskriftet «JAMA Neurology», og beskriver potensiale for at bestemte biomarkører i blod kan identifisere pasienter med demens med Lewy legemer (DLB) som kan ha raskere sykdomsutvikling.

Funnene i denne studien er basert på verdens største kohort av DLB-pasienter fra det europeiske DLB-konsortiet, og det er den første store studien som beskriver forholdet mellom disse biomarkørene i blodprøver, og kognitiv svikt etter 5 års oppfølging av studiedeltakere.

Resultatene våre tyder på at å måle plasmanivåer av biomarkørene (p-tau181 og p-tau231) kan være kostnadseffektive og tilgjengelige metoder for å vurdere kognitiv svikt hos personer med DLB. Det er allikevel nødvendig med ytterligere studier for å vurdere om plasma p-tau-nivåer kan brukes til å vurdere pasienter med DLB på behandlinger rettet mot AD patofysiologi.

Referanser:
Gonzalez MC, Ashton NJ, Gomes BF, Tovar-Rios DA, Blanc F, Karikari TK, Mollenhauer B, Pilotto A, Lemstra A, Paquet C, Abdelnour C, Kramberger MG, Bonanni L, Vandenberghe R, Hye A, Blennow K, Zetterberg H, Aarsland D; European–Dementia With Lewy Bodies (E-DLB) Consortium. JAMA Neurol. 2021 Nov 22.  doi: 10.1001/jamaneurol.2021.4222. Epub ahead of print . PMID: 34807233. 

Journal: JAMA Beurology

Hele artikkelen kan leses her