HELSENORGE

Ny artikkel om virtuell hukommelsesklinikk

Dag Årsland og medforfattere har publisert ny artikkel vedrørende bruk av virtuell hukommelsesklinikk. Artikkelen heter Implementing remote memory clinics to enhance clinical care during and after Covid-19. 

Virtuel memory clinic.jpg

Illustrasjonen er hentet fra: Nursing times.net

Nye digitale teknikker gjør det mulig å teste hukommelse og andre viktige funksjoner som er relevante for å diagnostisere demens. Antall personer med demens eller forstadier til demens øker, og med det behovet for god og enkel diagnostikk. Digitale alternativer kan være mer nøyaktige og kan ofte gjennomføres i hjemmet, noe som er ressursbesparende og er spesielt viktig i en tid med smittefare. I denne artikkelen gjennomgås styrker og svakheter med tilgjengelige digitale metoder og diskuterer hvordan disse kan implementeres i utredning av personer med mistanke om demens.

Les hele artikkelen her