HELSENORGE

Ny forskningsartikkel fra Miguel Borda

Miguel Borda har sammen med medforfattere pubisert forskningsartikkelen: "Tongue muscle mass is associated with total grey matter and hippocampal volumes in Dementia with Lewy Bodies".

Miguel Borda2.jpg

Miguel Borda. Foto: Universitetet i Stavanger.

Sarkopeni er en tilstand i skjelettmuskulaturen som kjennetegnes av reduksjon i muskelstyrke, muskelmasse og fysisk ytelse. Tilstanden har negative konsekvenser for eldre personer, som redusert funksjonsnivå, dårlig livskvalitet og død. Nylig har det også blitt vist en sammenheng mellom sarkopeni, muskelvolum, fysisk ytelse og kognitiv svikt og begynnende demens.

Hovedfunn:

  • Sarkopeni og demens er to av de mest sentrale og vanlige tilstandene i alderdommen.
  • ​Tradisjonell hjerne-MR er en ny måte å vurdere muskelmasse hos personer med demens.
  • Kvantifisering av tungemuskelen er en ny og praktisk tilnærming for å vurdere muskelmasse ved demens.
  • Tungemuskelmasse er assosiert med grå substans og hippocampusvolum ved Lewy-legemedemens.Ved demens kan muskeltilstanden måles mer systematisk ved bruk av tungemuskel.

Referanse:

Borda MG, Castellanos-Perilla N, Tovar-Rios DA, Ferreira D, Duque G, Aarsland D. Tongue muscle mass is associated with total grey matter and hippocampal volumes in Dementia with Lewy Bodies. Arch Gerontol Geriatr. 2022 Feb 1;100:104647. doi: 10.1016/j.archger.2022.104647. Epub ahead of print. PMID: 35134612.
Journal: Archives of Gerontology and Geriatrics​​​

Hele artikkelen kan leses her

Miguel Borda skriver på doktorgradavhandlingen​:

Tittel: «Diagnostic and prognostic neuroimaging biomarkers in dementia with Lewy bodies»

Ved å bruke eksisterende data er målet i dette prosjektet å identifisere nye markører innen billeddiagnostikk i kombinasjon med andre nyttige biomarkører hos pasienter som har Lewy-legeme demens. Dette er viktig ikke bare med tanke på diagnose – at den blir stilt tidlig i sykdomsforløpet, men også for prognose samt økt sykdomsforståelse. Finansiert av Helse Vest​