HELSENORGE

Nytt forskningsprosjekt på SESAM

Bruk av sensorer, mobiltelefon og andre teknologiske metoder for kartlegging av utvikling av Alzheimers sykdom (RADAR-AD).

radar.png

Illustrasjonsfoto

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens. Sykdommen utvikler seg vanligvis langsomt over mange år og det kan være vanskelig å oppdage når den starter. Vanligvis måles utviklingen av sykdommen ved direkte observasjon og spørsmål til personen med sykdommen eller pårørende om hvordan han eller hun klarer å utføre ulike oppgaver i dagliglivet. Foreløpig har vi ikke noe godt og nøyaktig mål på hvordan funksjonsevnen endres i løpet av sykdommen.

Økt bruk av bærbare enheter og smarttelefoner, har ført til en rivende utvikling i mulighetene til vurdere helsen hjemmefra. I RADAR-AD-prosjektet vil vi samle helsedata ved hjelp av hjemmebasert teknologi hos personer med Alzheimers sykdom, mild kognitiv svikt og personer uten hukommelsesproblemer. Denne informasjonen skal sammenlignes med opplysninger fra vanlig undersøkelse på sykehus.

Hensikt med prosjektet er å:
• Finne ut om hjemmebaserte digitale metoder (f.eks. smarttelefon og nettbrett) kan brukes til å oppdage og følge utviklingen ved Alzheimers sykdom.
• Finne ut nytteverdien og brukernes opplevelse om bruk av denne teknologien for måling av symptomer av Alzheimers sykdom.

Studien er en del av et større prosjekt finansiert av EU gjennom programmet Innovative Medicine Initiative (IMI) programmet. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), og vi planlegger oppstart på SESAM høsten 2020.

Du kan lese mer om studien  her: https://www.radar-ad.org/

Artikkel som har blitt publisert basert på studien kan leses her: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.582207/abstract