HELSENORGE

Psyk-IT foredrag med Dag Årsland om Lewy legeme demens

Aldring og Helse har produsert en serie med Psyk-IT filmer og forskningssjef på SESAM, Dag Årsland, har bidratt med foredrag om Lewy legeme demens og ny forskning med klinisk relevans.

Dag Årsland

Bilde: Dag Årsland

Foredraget finner du her