HELSENORGE

Forskningsprosjekter du kan ta del i

På SESAM er det forskjellige forskningsprosjekter du som forsøksperson kan ta del i. Hvis du ønsker å delta i noen av studiene - ta kontakt med oss på 51 51 56 01 eller sesamforskning@sus.no

Bilde av postere til forskningsprosjekter

Hudinjeksjonsbehandling mot depresjon hos eldre

Å leve med depresjon innebærer store belastninger for personen selv og dennes familie. Tidligere studier har vist at hudinjeksjonsbehandling med botulinumtoksin i pannen kan hjelpe yngre personer. Vi ønsker nå å undersøke om denne behandlingen kan hjelpe eldre personer som er deprimerte.

Les mer om studien her

Kan blåbær forebygge demens

 Les mer om studien her

Pro-LDB – hjernehelse.

Hjernesykdommer innebærer store utfordringer, både for dem som rammes, og samfunnet som helhet. Hjernesykdommer utvikles gjerne over mange år uten at en er klar over det. Per i dag vet vi dessverre svært lite om symptomer og sykdomsmekanismer.

Parkinson sykdom og demens med Lewy legemer, med fellesbetegnelse kalt Lewy legeme sykdom (LBD), er hjernesykdommer med økende forekomst, hvor kunnskapen om de tidlige sykdomsmekanismene er mangelfull.

Pro-LBD studien ønsker å rekruttere friske voksne over 50 år til en langtidsstudie. Målet er å studere forskjellene mellom de som eventuelt utvikler Lewy legeme sykdom, og de som forblir raske. Pro-LBD studien er inne til godkjenning hos Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Forventet oppstart er våren 2019.

Les mer her

 

PROTECT – internettbasert forskningsstudie som tar sikte på å forstå hvordan hjernen eldes, og hvorfor noen utvikler demens.

Ved å gjenta tester som måler hjernefunksjon en gang i året over en periode på 5 år, vil utviklingen i hjernen følges over tid. Dette vil kunne hjelpe oss å forstå:

  1. Hvordan påvirker vår livsstil, inkludert trening og søvn, risikoen for å utvikle demens?
  2. Hva er de tidlige tegnene for demens, og hvordan skiller disse seg ut fra vanlig aldring?
  3. Hvilken rolle spiller våre gener for den aldrende hjernen?

Forventet oppstart i 2020. PROTECT studien ønsker å rekruttere voksne over 50 år som ikke har en demensdiagnose, er bosatt i Norge og har datamaskin eller nettbrett med internettilgang. 

Deltakere i PROTECT vil årlig over en periode på inntil 10 år:

  • Gi informasjon om demografi, livsstil, fysisk og psykisk helsehistorikk og medisinbruk
  • Gjennomføre web-baserte tester som måler hjernefunksjon, blant annet resonnerende evner og hukommelse.

Deltakerne vil også avgi DNA gjennom to spyttprøver. Dette gjøres enkelt hjemme kun en gang. Dessuten vil deltakere få mulighet til å delta i andre studier med lignende formål via PROTECTs nettside.

 

Dersom du ønsker å delta i noen av studiene eller ønsker mer informasjon – ta kontakt med oss på 51 51 56 01 eller sesamforskning@sus.no

Fant du det du lette etter?