Pro-LBD hjernehelse

Nytt forskningsprosjekt om hjernehelse forventet oppstart våren 2019

hjerne.png

Hjernesykdommer innebærer store utfordringer, både for dem som
rammes, og samfunnet som helhet. Hjernesykdommer utvikles gjerne
over mange år uten at en er klar over det. Per i dag vet vi dessverre
svært lite om symptomer og sykdomsmekanismer i tidlig fase. Slik
kunnskap er imidlertid avgjørende for tidlig optimal behandling og en
viktig forutsetning for å kunne utvikle medisiner til å bremse eller
forebygge sykdom i fremtiden.

Parkinson sykdom og demens med Lewy legemer, med
fellesbetegnelse kalt Lewy legeme sykdom (LBD), er hjernesykdommer
med økende forekomst, hvor kunnskapen om de tidlige
sykdomsmekanismene er mangelfull.
Pro-LBD studien ønsker å rekruttere friske voksne over 50 år til en
langtidsstudie. Målet er å studere forskjellene mellom de som
eventuelt utvikler Lewy legeme sykdom, og de som forblir friske.

Pro-LBD studien er inne til godkjenning hos Regionale komiteer for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Forventet oppstart er våren
2019.

Dersom du ønsker mer informasjon – ta kontakt med oss på
51 51 56 01.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.