HELSENORGE

Masteremnet PSO

Emneområde personsentrert omsorg ved demens (PSO), Institutt for helsefag, UiS.

Kontakt

Helen G. Wigestrand
Epost: helwig@sus.no

Emneansvarlig Ingelin Testad
Epost: ingelin.testad@sus.no


​Demenssykdom er en av de ledende årsakene til funksjonssvikt og død blant eldre, og et godt og meningsfylt liv for denne økende og sårbare pasientgruppen er en viktig målsetning for samfunnet (Demensplan 2015 «Den gode dagen»). Sentrale forutsetninger for å lykkes med dette arbeidet er et kompetent helsepersonell og en godt organisert helsetjeneste for å ivareta pasienter og pårørende på en god måte. 

En personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens innebærer å ivareta den enkeltes ressurser og selvstendighet så langt det er mulig. Dette innebærer en anerkjennelse av menneskets absolutte verdi uavhengig av alder eller kognitiv funksjon, og en individuell tilnærming som vektlegger det unike hos det enkelte menneske gjennom hele sykdomsforløpet.   

Masteremnet «Personsentrert omsorg ved demens» er en del av masterutdanningen i Eldre og aldring ved Institutt for helsefag/Universitetet i Stavanger. Undervisningen baserer seg på ny forskning og kunnskap innen området, og inkluderer pågående forskning både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å være tilgjengelig for masterstudenter, kan dette også tas som et enkeltstående emne forutsatt at man oppfyller opptakskravet til masterprogrammet. 

Emneansvarlig: Ingelin Testad 
Faglærer: Anne Norheim
Frekvens: Hver høst. Varighet ca. 10 uker 
Studiepoeng: 10 
Opptak: Følg instruksjoner på UiS nettsider - søking og opptak

Mer informasjon om masteremnet

Fant du det du lette etter?