SESAM arrangerer forskerskole for brukere

​Den 15. mars arrangerer SESAM igjen forskerskole for brukere i regi av WiseAge, SESAM sin plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. På programmet står blant annet grunnleggende forskningsmetodikk og forskningsetikk - med innlegg fra både forskningsleder og senterleder på SESAM, Dag Årsland og Ingelin Testad, og Inger Hjørdis Bleskestad, forskningssjef i forskningsavdelingen på Stavanger universitetssjukehus.

På forskerskolen vil det komme brukere fra WiseAge, helsepersonell fra FOKUS (forskningsnettverk for sykehjem i Stavanger) og seniorrådgivere ved SESAM. SESAMs forskerskole for brukere er et viktig tiltak for å skolere brukerne våre slik at de kan ta en mer aktiv rolle i forskningen som blir gjort på SESAM. Det er planlagt å arrangere forskerskole for brukere årlig, og i tillegg ha fordypningskurs ved behov.

Bilde fra SESAMs forskerskole i 2018

Bilde fra SESAMs forskerskole for brukere i 2018

Du kan lese mer om WiseAge her