HELSENORGE
bilde collage

SESAM-festivalen 2023

SESAM-festivalen 2023 ble gjennomført fra 8.-11. mai 2023 på Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger.


​Festivalen har arrangementer for helsepersonell, forskere, politikere og samfunnsengasjerte personer – sammen åpner vi opp for en bedre alderdom!


​​Program

Mandag 8. mai:  Internasjonal forskningsdag

Lukket arrangement 

Tirsdag 9. og onsdag 10. mai: SESAM-konferanse 

Den årlige konferansen i eldremedisin er en møteplass for utvikling av faglige nettverk, og en mulighet til å skape bedre samhandling. Målet med konferansen er å formidle ny kunnskap innen klinikk og forskning, og å gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. 

Eldremedisin er sammensatt og må ses i et helhetlig perspektiv.  Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion, men også fra forskning- og utviklingsarbeid.

Program kommer!

Tirsdag 9. mai: Publikumskveld.

​I samarbeid med Stavanger demensforening arrangerer vi også denne gangen åpen publikumskveld.

Torsdag 11. mai: WiseAge-dagen og nettverksmøter

WiseAge er SESAM sitt forum for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. På WiseAge-dagen vil ulike forskningsprosjekt på SESAM bli presentert. I tillegg vil det bli forskjellige foredrag.  Mer info kommer.

WiseAge - en bevegelse for å nå mange og skape endring

​ 


For mer informasjon om SESAM festivalen: www.sesamfestivalen.no​

Ta kontakt med oss på email: sesam@sus.no, eller telefon: 51 51 56 19 hvis du vil vite mer.​


Fant du det du lette etter?