SESAM gratulerer Ellen Svendsbø med doktorgraden

15. oktober 2018 forsvarte Ellen Svendsbø avhandlingen “Carers to people with Lewy body dementia and Alzheimer's disease: experiences and coping strategies” og disputerte dermed for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Karolinska Institutet, Stockholm, Instutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle.

Bilde av Ellen Svendsbø

Foto: Svein Ove Eikenes, Høgskulen på Vestlandet

Hensikten med doktorgraden var å undersøke og beskrive erfaringer og utfordringer hos pårørende til personer med ulike demenssykdommer, hovedsakelig Alzheimers sykdom (AD) og Lewy Body Demens (LBD), samt hvordan deres pårørende mestrer sin situasjon.


Hovedveileder har vært forskningsleder ved SESAM, professor Dag Årsland, biveiledere er MD PhD Arvid Rongve (Helse Fonna/UiB), Senterleder ved SESAM Postdoc Ingelin Testad, Med. Dr. Ewa Stenwall (Karolinska Institutet) og PhD Anne Corbett (University of Exeter).

Les mer om forskningen til Ellen her