HELSENORGE

SESAM gratulerer Reidun Sandvik og SEFAS med doktorgraden!

12. januar 2017 forsvarte Reidun Sandvik avhandlingen “Behandling av smerte og belastende symptomer hos sykehjemspasienter ”, og disputerte dermed for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

reidun_lite.jpg

Foto: Uib.no


Hovedveielder har vært førsteamanuensis Bettina Husebø og professor Geir Selbæk og professor Dag Årsland (SESAM) har vært medveiledere.

Mer om Reidun Sandvik sin forskning kan du lese her!