SESAM konferansen 2020

SESAM konferansen 2020 flyttes til 26. og 27. mai 2021.

Program oppdateres fortløpende.

bilde av sal med mennesker

Målet med SESAM konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. Denne årlige konferansen er en møteplass for utvikling av faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling.

Eldremedisin er sammensatt, og helsesvikt må ses i et helhetlig perspektiv. Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion.

Noen av temaene fra årets konferanse:

 • Ulike demensdiagnoser
 • Nyere forskning
 • Nyresvikt
 • Vurdering ved livets slutt
 • Utdeling av Linda Buettners praksispris
 • Behandling av hjerneslag
 • Pårørende til hjemmeboende

Noen av foredragsholdere:

 • Jiska Cohen-Mansfield
 • Geir Selbæk
 • Clive Ballard
 • Martin Kurz
 • Halvor Næss
 • Ingelin Testad
 • Dag Årsland

Fant du det du lette etter?