SESAM konferansen 2021

SESAM konferansen blir i år den 26. og 27. mai.

Program og påmelding oppdateres fortløpende.

bilde av sal med mennesker

Målet med SESAM konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. Denne årlige konferansen er en møteplass for utvikling av faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling.

Eldremedisin er sammensatt, og helsesvikt må ses i et helhetlig perspektiv. Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion.

Noen av temaene fra årets konferanse:

  • Ulike demensdiagnoser
  • Nyere forskning
  • Nyresvikt
  • Vurdering ved livets slutt
  • Utdeling av Linda Buettners praksispris
  • Behandling av hjerneslag
  • Pårørende til hjemmeboende

Fant du det du lette etter?