HELSENORGE

SESAM-konferansen 2022

SESAM-konferansen blir i år arrangert fysisk den 10. og 11. mai 2022 på Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger. Dette blir spennende og lærerike dager som vi ser frem til å tilbringe sammen med dere.


Målet med SESAM-konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. Denne årlige konferansen er en møteplass for utvikling av faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling.

Noen av årets temaer er:

  • Demensforskning i en pandemisituasjon
  • Sjukdomspresentasjon hos gamle
  • Ny type behandling av alvorlig depresjon hos eldre
  • Kreft og hjerneslag hos eldre
  • Delirium
  • «Miljøterapi i alderspsykiatri – Medmenneskelig møter og utfordringer»
  • Helsepersonell sine erfaringar med  samarbeid med pårørande til eldre med psykiske helseproblem
  • Sykepleie til pasienter med KOLS
  • Bruk av tvang i eldreomsorgen 
  • Erfaringer som pårørende
  • Nevropsykiatriske symptom ved demens, stress blant pårørande og tidspunkt for innlegging i institusjon.
bilde av sal med mennesker


Fant du det du lette etter?