HELSENORGE

SESAM og WiseAge på Nordic Edge Expo

Stavanger universitetssjukehus var for første gang på plass med egen dialogstand på Nordic Edge Expo. SESAM og WiseAge stod på sykehusets stand for å møte folk med kunnskap, innsikt og kompetanse, samt å dele det vi jobber med og få innspill utenfra.

IMG_0410.jpg

Bilde av SUS standen

Nordic Edge har på kort tid etablert seg som Nordens største møteplass for smartby-interesserte med en årlig konferanse og utstilling i Stavanger. Jakten på en smartere by handler om å gjøre samfunnet bedre å leve i, der menneskenes interesser og trivsel kommer først. SESAM og WiseAge ønsker å vise at forskning på eldremedisin er et viktig satsingsområdet, og at bedrifter må utvikle teknologi basert på hva forskning viser det er behov for.

Stavangerregionen kjennetegnes med å være innovativ og handlingsorientert. Samtidig vil vi få en større økning av personer over 65 år, enn resten av landet. Sammen ønsker SESAM og WiseAge å gjøre Stavanger til et globalt knutepunkt for forskning og kunnskapsutvikling innen eldremedisin. For å skape et aldersvennlig samfunn, må vi finne nye måter å jobbe på.