HELSENORGE

SESAM vil spre Demensskolen

Erfaringene er så gode at Demensskolen nå er i ferd med å spre seg. NKS Kløveråsen as i Bodø har startet opp med to grupper. SESAM har også tatt initiativ til samarbeid om oppstart av Demensskoler med fagmiljøer i både Trondheim og Trysil.

Demensskolen_dagb.jpgFoto: Else Berit Fauske

Reportasje om Demensskolen var på trykk i Dagbladets temaavis 21. november. Les saken her!