HELSENORGE

Takk for samarbeidet i 2021 - Nytt år og nye muligheter i 2022

Hold av datoene - SESAM festivalen 2022.png

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for det gode samarbeidet vi har hatt gjennom året som hår gått. Det har vært et spennende år med mange aktiviteter.

Nå ser vi fremover mot året som kommer, og vi gleder oss spesielt til SESAM festivalen 2022. I år ble festivalen gjennomført digitalt og vi er derfor veldig glade for å kunne informere dere om at SESAM-festivalen 2022 arrangeres fysisk den 9. – 12. mai. Hold av datoene!

Mer informasjon og program vil bli lagt ut på festivalnettsiden: www.sesamfestivalen.no​

Dette blir spennende dager som håper å få tilbringe sammen med dere. 

Vi ønsker dere en riktig fin jul og et godt nytt år!