HELSENORGE

Vi fyller 10 år!

10 år har gått siden SESAM ble etablert som regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling. Det startet med fem dedikerte fagpersoner, mens antall ansatte nå har vokst til over 50.

bilde av ansatte på sesam

Foto: Marius Harlem

SESAM driver kunnskapsutvikling og leder store forskningsprosjekter. I den forbindelse samarbeider vi med andre forskergrupper og miljøer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Eldre som ressurs har vært en kjerneverdi i SESAM siden oppstart. Derfor opprettet vi WiseAge som vår plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. Nettverksbygging og kursvirksomhet i kommuner i regionen er sentral i vår kunnskapsformidling.

Det er veldig spennende å bli store og ha prosjekter ute i verden, men vi fokuserer alltid på hvem vi jobber for. Det er den enkelte eldre over 65 år som har behov for helsetjenester. De fortjener god livskvalitet gjennom hele livet

Ingelin Testad, senterleder