HELSENORGE

Vi holder kurs

Vi har seminar for demensomsorgens ABC 1 og 2, likedan for alle de tre permene av eldreomsorgens ABC: aldring og omsorg, psykiske sykdommer i eldre år og seminar i geriatripermen. I tillegg kommer et seminar i musikkbasert miljøbehandling. 

Ønsker du å få tilsendt kursplanen, send en mail til Kristin.marie.aas.nordin@sus.no

Du kan også gå inn på www.abcregistrering.no så finner du kursene som er aktuelle for den permen du holder på med.

Kursene vil være i forsknings- og undervisningsavdelingen ved Klinikk for psykisk helsevern voksne, Helse Stavange, som er i 3. etasje.

Påmeldingen til alle ABC-seminarer skal skje gjennom følgende link: www.abcregistrering.no.