HELSENORGE

Vi holder kurs i høst

Vi er nå glad for å kunne arrangere kurs til alle som er deltakere på demensomsorgens ABC, eldreomsorgens ABC og musikkbasert miljøbehandling.

Ønsker du å få tilsendt kursplanen for høsten 2020, send en mail til:
Kristin.marie.aas.nordin@sus.no  så sender vi oppdatert kursplan

Du kan også gå inn på www.abcregistrering.no så finner du kursene som er aktuelle for den permen du holder på med.